Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

II OSK 596/17 - Wyrok NSA z 2017-12-15

.) wniósł sprzeciw wobec zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na instalacji urządzeń teletechnicznych stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym antenowych...
, na którym jest posadowiona. Wskazując, że na obszarze objętym zasięgiem oddziaływania projektowanej stacji bazowej telefonii komórkowej (promień 150 m od środka...

II OSK 1532/19 - Wyrok NSA z 2022-05-25

Nadzoru Budowlanego w [...] (PINB) nakazał inwestorowi: T. S.A. w W. rozbiórkę rozbudowanej części stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku...
odwoławczy przywołał, że 13 grudnia 2002 r. w Urzędzie Miasta K. dokonano zgłoszenia zamiaru realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na dachu budynku przy ul...

II OSK 848/16 - Wyrok NSA z 2018-01-19

[...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę, 2. zasądza od P. Sp. z o.o. z siedzibą...
roku, nr [...] w przedmiocie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej (pkt 1 wyroku) oraz zasądził od organu na rzecz strony skarżącej zwrot kosztów postępowania sądowego...

II OSK 641/18 - Wyrok NSA z 2020-01-29

1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm., K.p.a.), umorzył postępowanie w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej...
rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej spółki [...] na działce o numerze [...] przy ul. [...] w [...], o czym zawiadomiono wnioskującego, właściciela nieruchomości...

II OSK 616/12 - Wyrok NSA z 2013-07-10

Nadzoru Budowlanego w Krakowie z [...] kwietnia 2011 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok został wydany w następującym stanie...
budowlane (t.j. 12 listopada 2010 r. Dz.U. Nr 234, poz. 1623), dalej Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - P. Sp. z o.o. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej...

II OSK 1909/14 - Wyrok NSA z 2016-04-06

Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu z dnia [...] października 2013r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie rozbudowy stacji bazowej...
do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świdnicy (dalej PINB) z żądaniem wstrzymania rozbudowy mocy emisji stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...]. Zdaniem S...

II OSK 2696/19 - Wyrok NSA z 2022-08-25

, mając na względzie, że naruszenie to miało istotny wpływ na wynik sprawy przez przyjęcie, że doszło do rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul...
. Z. ... w K. (stacja bazowa ... K., kod stacji: ...), podczas gdy skarżący wykonał prace polegające na modyfikacji systemu antenowego,, 2) na podstawie naruszenia prawa...

II GSK 62/08 - Wyrok NSA z 2008-04-24

drogowego pod stację bazową telefonii komórkowej. Spółka stwierdziła, że przy wyliczeniu opłaty za urządzenia stacji bazowej organ wadliwie zastosował przepisy § 1 pkt 3 i §...
stacji bazowej jako umieszczenie w pasie drogowym obiektu budowlanego niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego albo jako umieszczenie...

II OSK 690/13 - Wyrok NSA z 2014-10-10

postępowania administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu wieżowca oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 21 listopada 2012...
: Stowarzyszenie) wystąpiło o rozbiórkę nielegalnie, jego zdaniem, zbudowanej stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu wieżowca przy ul. Z. nr [...] w Ś., W związku...

II OSK 1407/12 - Wyrok NSA z 2013-11-21

Budowlanego w K. z [...] lipca 2011 r. w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii komórkowej., Wyrok został wydany w następującym stanie sprawy:, Powiatowy...
r. Dz.U. Nr 234, poz. 1623), dalej Prawo budowlane, nakazał inwestorowi - [...] Sp. z o.o. w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej zlokalizowanej na budynku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100