Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Wr 2125/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-09-19

stacji bazowej telefonii komórkowej - oddala skargę. Decyzją z dnia 2 września 1998 r. (...) - Kierownik Urzędu Rejonowego w M. na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art...
pozwolenie na budowę dla Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. w W., ul. Ch. 8 stacja bazowa telefonii komórkowej GSM na 'kominie kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej 'B.' w M...

II SA/Wr 2386/98 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2000-10-13

stacji bazowej telefonii komórkowej obejmującej min. budowę wolnostojącego masztu o wysokości 40 m wraz z montażem urządzeń nadawczo-odbiorczych stacji oraz ustawienia...
kontenera telekomunikacyjnego; udzielił Spółce Polska Telefonia Cyfrowa pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości P., gmina N. - zgodnie...

II SA/Wr 1303/99 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 2002-04-25

r. (...) w przedmiocie udzielonego pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonu komórkowej GSM w G. I. - uchyla zaskarżoną decyzję; (...). Decyzją z dnia 12 kwietnia...
i wydał pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w G. zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Ustalono też warunki realizacji inwestycji przez nałożenie...