Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 673/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2000-09-27

od 10 W oraz radiolinie., 2. Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie o funkcji dominującej 'mieszkaniowej' objęta jest zakazem wynikającym z ustaleń...
listopada 1998 r. /uzupełnionego pismem z dnia 7 grudnia 1998 r./ o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania dla inwestycji polegającej na;, - 'budowie stacji bazowej...