Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Po 959/00 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2001-05-11

do inwestora działką. Istotny jest bowiem zasięg możliwego oddziaływania uciążliwości związanych z planowaną realizacją inwestycji - stacji bazowej telefonii komórkowej. Zasięg...
. z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM 900 oraz wieży antenowej stalowej o wysokości 106,0 m, na terenie położonym przy ul. P. B. nr 20 w G...