Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

II SA/Lu 698/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-10-24

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Plus na wieży ciśnień istniejącej na działce nr 708 w N. przy ul. S. 66. Do wniosku dołączono prawomocną decyzję o warunkach...
z dnia 4 marca 1993 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił s.c. 'P.' pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS na działce nr 708 w N...