Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

II SA/Lu 190/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-05-17

masztu antenowego nadawczo-odbiorczego i lokalizacji stacji bazowej GSM na terenie działki Nr (...) położonej w (...) przy ul. (...) /teren Samodzielnego Publicznego...
przestrzennym /t.j. Dz.U. 1999 nr 15 poz. 139 ze zm./. W świetle żądania wniosku budowa masztu antenowego nadawczo-odbiorczego i stacji bazowej GSM mają być zlokalizowane...

II SA/Lu 698/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-10-24

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM Plus na wieży ciśnień istniejącej na działce nr 708 w N. przy ul. S. 66. Do wniosku dołączono prawomocną decyzję o warunkach...
z dnia 4 marca 1993 r. zatwierdził projekt budowlany i udzielił s.c. 'P.' pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM PLUS na działce nr 708 w N...

I SA/Lu 137/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-04-09

. dokonał podatnik sprzedaży usług /robót budowlanych/ utwardzenia placu na terenie Stacji Bazowej PTK 'C.' kostką brukową. Na sprzedaż tę wystawił fakturę VAT (...) z dnia...
. Podatnik kwestionował przyjęcie stawki 22 procent jako właściwej do opodatkowania usługi związanej z utwardzeniem placu Stacji Bazowej PTK 'C.'. Izba Skarbowa w R...