Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 658/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-01-17

Projektowane wykonanie robót montażowych urządzeń telefonii komórkowej stacji bazowej /szafa sterująca z konstrukcją daszku/ wymaga uzyskania przez inwestora decyzji...
pozwolenie na budowę na rzecz PTK C. Sp. z o.o. w W. odnośnie inwestycji polegającej na wykonaniu robót montażowych urządzeń telefonii komórkowej stacji bazowej GSM 900...