Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 373/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-09

Bazowej Stacji Telefonii Komórkowej Systemu DUAL BAND G. T. kod F-1-3447-TR1 zlokalizowanej w G. ul. M., ocenia się, że obszary, w których występują pola...
, że Bazowa Stacja Telefonii Komórkowej zlokalizowana w G. przy ul. M. nie będzie stanowiła zagrożenia dla ludności i środowiska i będzie spełniać wymagania zawarte...

SA/Bd 2037/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-20

budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą techniczną na działce 173/3 w miejscowości P., stanowiącej własność małżonków S. Wójt Gminy W. decyzją...
zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym W.-P. na działce 191/1/LP. Lokalizacja stacji bazowej telefonii komórkowej nie została zmieniona...