Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SAB/Łd 74/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-07

na budowie stacji bazowej GSM Plus w miejscowości Dz., na terenie Magazynów Zbożowych 'M.'., Postanowieniem z dnia 17 listopada 1997 r. Wojewoda P., działając na podstawie art...
/Dz.U. nr 25 poz. 101/, art. 123 i art. 124 Kpc, wyraził zgodę na lokalizację anten stacji bazowej telefonii komórkowej 'GSM Plus' w pasmach: 935,2-937,8 i 944-948,4, 868...