Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 88/02 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-07-23

obejmujące budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PTK 'C.' (...) na nieruchomości położonej w Ł. przy ul. G. 54, która to inwestycja obejmuje budowę wieży antenowej...
i zagospodarowania terenu z dnia 10.07.2000 r., ponieważ:, - stacja bazowa telefonii komórkowej PTK 'C.' (...) na nieruchomości położonej w Ł. przy ul. G. 54 jest obiektem, który z mocy...

II SAB/Łd 74/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-04-07

na budowie stacji bazowej GSM Plus w miejscowości Dz., na terenie Magazynów Zbożowych 'M.'., Postanowieniem z dnia 17 listopada 1997 r. Wojewoda P., działając na podstawie art...
/Dz.U. nr 25 poz. 101/, art. 123 i art. 124 Kpc, wyraził zgodę na lokalizację anten stacji bazowej telefonii komórkowej 'GSM Plus' w pasmach: 935,2-937,8 i 944-948,4, 868...

I SA/Łd 2416/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2000-10-11

spółki H. wykonywali prace w różnym czasie i w różnych miejscach. Rafał B. pracował na trzech z nich, to jest na linii wskazanej wyżej, stacji bazowej w Ż. i linii...