Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony

I SA/Lu 137/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-04-09

. dokonał podatnik sprzedaży usług /robót budowlanych/ utwardzenia placu na terenie Stacji Bazowej PTK 'C.' kostką brukową. Na sprzedaż tę wystawił fakturę VAT (...) z dnia...
. Podatnik kwestionował przyjęcie stawki 22 procent jako właściwej do opodatkowania usługi związanej z utwardzeniem placu Stacji Bazowej PTK 'C.'. Izba Skarbowa w R...