Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zaliczka alimentacyjna X

II OSK 942/18 - Wyrok NSA z 2020-02-20

publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej [...] zlokalizowanej na części działki o numerze ewidencyjnym [...] położonej...

I OSK 2094/13 - Wyrok NSA z 2014-01-28

-Matusiak Protokolant st. asystent sędziego Maciej Stojek po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej...
z roku bazowego (roku kalendarzowego poprzedzającego okres świadczeniowy) jest jedynie punktem wyjścia dla ustalenia dochodu rodziny (miesięcznego) z uwzględnieniem...