Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

IV SA/Gl 940/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-11-03

(spr.) Sędzia WSA Małgorzata Walentek Protokolant st. sekr. sąd. Ewa Pasiek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 listopada 2011 r. sprawy ze skargi B.S. na decyzję...
ustawy o świadczeniach rodzinnych, że w trakcie trwania okresu zasiłkowego (który następuje po roku bazowym) można zarówno utracić jak i uzyskać dochód ze źródeł określonych...

II SA/Po 13/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-23

Kiersnowska - Tylewicz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Rurarz - Kwietniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 maja 2019 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję...
uwzględnieniem dochodu uzyskanego przez członka rodziny po roku bazowym i ponownym przeliczeniem dochodu rodziny z uwzględnieniem kryterium dochodowego uprawniającego...