Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wstrzymanie wykonania aktu X

II OZ 494/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Budowlanego z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z instalacją telekomunikacyjną postanawia...
w W. rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej (oznaczonej nr [...]) wraz z instalacją telekomunikacyjną usytuowaną [...]., W uzasadnieniu Sąd wskazał, że w skardze...

II OZ 742/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-10

Odwoławczego w W. z dnia [...], nr [...] w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na modernizację stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: oddalić...
wykonania zaskarżonej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] w przedmiocie określenia uwarunkowań zgody na modernizację stacji bazowej telefonii...

II OSK 2338/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-17

publicznego polegającej na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z infrastrukturą techniczną. W uzasadnieniu wniosku wskazał, że w skardze...
, że procedura dotycząca lokalizacji stacji bazowej powinna być przeprowadzona ponownie. Wskazał, że zarówno dla skarżącego kasacyjnie jak i mieszkańców okolicznych działek...

II SA/Wr 27/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-02-05

Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] listopada 2017 r., nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki części stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z instalacją...
dla miasta W. z dnia [...] kwietnia 2017 r., nr [...] nakazującą skarżącej rozbiórkę stacji bazowej telefonii komórkowej (oznaczonej nr [...]) wraz z instalacją...

II OSK 2583/17 - Postanowienie NSA z 2017-11-07

Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. z dnia [...] marca 2017 r. w przedmiocie uchylenia pozwolenia na użytkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej., Od powyższego wyroku...
Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2017 r. oraz decyzji jej poprzedzającej, polegającej na uchyleniu decyzji o pozwoleniu na użytkowanie stacji bazowej...

VII SA/Wa 2748/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-24

[...] września 2011r. Nr [...], znak: [...], zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej [...] Sp. z o.o z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej...
przedmiotowej stacji bazowej zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody w jej mieniu. Skarżąca podkreśliła, że poniosła duże nakłady na prace projektowe, najem...

II OZ 1117/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-17

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie. L. M.i Z. K. oraz E. P...
zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w której został złożony wniosek o wstrzymanie wykonania...

II SA/Wr 705/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-24

r. nr [...] w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: oddalić wniosek. A. J...
października 2009 r. nr [...] o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] - P., wraz z budową wieży o wysokości 50 metrów, na działce nr [...] i części...

II SA/Wr 708/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-24

. nr [...] w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: oddalić wniosek. A. M...
r. nr [...] o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] - P., wraz z budową wieży o wysokości 50 metrów, na działce nr [...] i części działki...

II SA/Wr 710/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-24

. nr [...] w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: oddalić wniosek. K. P...
r. nr [...] o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...]- P., wraz z budową wieży o wysokości 50 metrów, na działce nr [...] i części działki...
1   Następne >   +2   +5   +10   22