Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wodne prawo X

II OSK 1404/07 - Wyrok NSA z 2008-09-25

[...], odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...], na nieruchomości oznaczonej jako działka...
przeznaczenie przedstawione na mapie stanowiącej załącznik nr 2 oznacza, że budowa na tym obszarze stacji bazowej telefonii komórkowej pozostawałaby w sprzeczności w powołanym...

II SA/Po 205/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-08-19

Edyta Podrazik Protokolant St. sekretarz sąd. Katarzyna Fornalik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 sierpnia 2015 r. sprawy ze skargi M. B. prowadzącego działalność...
złożonego wykazu, zatem również na obecnym etapie organ nie znajduje podstaw do kwestionowania przyjęcia danych przedstawianych w złożonych wykazach jako bazowych...