Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X

II SA/Wr 756/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru...
administracyjne w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] (A. Sp. z o.o.) Nr [...] zlokalizowanej w Ś. przy ul. G. nr [...], na terenie działki...

II SA/Wr 67/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-04-09

samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję organu pierwszej instancji; II. stwierdza, że zaskarżona...
I instancji lub w skrócie PINB) Nr [...] z dnia 18 października 2013 r. umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii...

II SA/Wr 757/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] oddala skargę. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej zwany organem II instancji...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci A. nr [...], zlokalizowanej przy ul. K. nr [...] w Ś. na terenie działki nr [...], AM-7, obręb 3., Powyższe...

II SA/Wr 758/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-01-28

administracyjnego w sprawie samowolnej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] oddala skargę. D. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego (dalej zwany organem II instancji...
w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci A. nr [...], zlokalizowanej na działce nr [...], AM-3, obręb 2 przy ul. E. w Ś.., Powyższe decyzje organów...

II OSK 870/17 - Wyrok NSA z 2017-12-28

w sprawie rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej położonej na działce nr [...] w Z. przy ul. [...] oraz utrzymaną tą decyzją decyzję organu pierwszej instancji...
, iż stacja bazowa w aktualnym stanie (to znaczy z uwzględnieniem aktualnie zamontowanych anten) funkcjonuje w oparciu o ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę...

II SA/Po 30/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-06-20

dotyczącego uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] nr [...] planowanej do budowy w K. przy ul. [...] na działce o numerze...

II SA/Kr 344/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-09-13

wykonania decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej. Następnie w dniu [...] .03.2009 r. Pan J.R. oraz Pani E.J. w dniu [...] .03.2009 r. wystąpili...
na budową stacji bazowej'. W dniu [...] .03.2009 r. Starosta [...] postanowieniem znak: [...] , uznał w/w osoby 'za strony w postępowaniu wznowieniowym oraz odstąpił...

II OSK 790/13 - Wyrok NSA z 2014-10-23

w ramach nadzoru budowlanego w sprawie dotyczącej montażu anten i urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na dachu budynku mieszkalnego przy ul. R...
w dniu 24 września 2008 r. do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej zgłoszenia dotyczącego montażu anten i urządzeń stacji bazowej telefonii...

II OSK 2509/10 - Wyrok NSA z 2012-03-14

. U. Nr 90. poz. 575 ze zm, dalej 'ustawa o P.I.S.') uzgodnił projekt budowlany stacji bazowej telefonii komórkowej F1-0661-WA1 BORKÓW na istniejącym kominie na działce...
, technologicznych i organizacyjnych nie można ograniczyć ponadnormatywnego oddziaływania stacji bazowej telefonii komórkowej. W miejscach niedostępnych dla ludzi...

II SAB/Ol 15/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-04-28

skarżąca), działającej przez pełnomocnika, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej '[...]' S.A....
2019 r. inwestor uzupełnił złożony wniosek z zastrzeżeniem, że część żądań organu jest nieuzasadniona. Z uwagi na planowane parametry pracy stacji bazowej inwestor...
1   Następne >   +2   +5   9