Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X

I SA/Po 1151/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2018-02-15

Barbara Rennert Protokolant: st. sekretarz sądowy Katarzyna Fornalik po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 15 lutego 2018 r. sprawy ze skargi AC na decyzję Dyrektora Izby...
dochód netto za 2014 r. (dochód za rok bazowy, tj. poprzedzający okres świadczeniowy) wyniósł [...] zł, czyli [...] zł na osobę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P...