Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Szkolnictwo wyższe X

II SA/Wa 2186/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-07

.) Protokolant st. sekr. sąd. Dorota Kwiatkowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 marca 2012 r. sprawy ze skargi Wydziału [...] Wyższej Szkoły [...] w R. na decyzję Ministra...
, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 lit. a-f ww. ustawy, ustalono zgodnie z algorytmem podziału dotacji bazowej, określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Nauki...

III SA/Łd 998/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-12-08

Teresa Rutkowska . Sędzia WSA Małgorzata Łuczyńska (spr.) Protokolant st. asystent sędziego Anna Łuczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2015 roku sprawy...
, z zastrzeżeniem art. 5 ust. 4-4b., Komisja wyjaśniła, że w przypadku obliczania dochodu uzyskanego po roku bazowym oraz w roku bazowym, stosuje się przepisy wynikające...

I OSK 2539/13 - Wyrok NSA z 2014-01-28

-Matusiak Protokolant st. asystent sędziego Maciej Stojek po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2014 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej T.S....
w roku bazowym nie jest przewidziane jego korygowanie o dochody utracone i uzyskane w rozumieniu art. 3 pkt 23 i pkt 24 cyt. ustawy. Ustawodawca bowiem nie uwzględnił...