Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Spór kompetencyjny/Spór o właściwość X

II OW 67/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

do rozstrzygnięcia sprawy z wniosku [...] S.A. w W. o wydanie w ramach postępowania naprawczego pozwolenia na budowę dla istniejącej inwestycji w postaci stacji bazowej...
Starosta, decyzją z dnia [...] września 2014 r. Wojewoda Łódzki stwierdził nieważność pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, tj.: wieży h= 40, rusztu...

II OW 78/20 - Postanowienie NSA z 2020-10-20

obejmujących budowę stacji bazowej telefonu komórkowej w obrębie wsi M.., We wniosku wniesiono o wskazanie PINB w Lubinie jako organu właściwego do rozpoznania ww. wniosku...
budowlanych obejmujących budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, na którą Starosta L. wydał w dniu [...] kwietnia 2018 r. decyzję nr [...] o pozwoleniu na budowę...

II SA/Op 411/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-05

Sobieralski (spr.) Protokolant St. inspektor sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby...
zastosowania § 3, gdyż jego zastosowanie jest zbędne właśnie z uwagi na brzmienie przepisu bazowego, którym w typ przypadku jest art. 26 ust 2 i 5 ustawy o systemie monitorowania...