Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

III SA/Gd 454/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-09-26

zasadniczego żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 141 poz. 1497 ze zm.), przyznał st. bosm. J. S. (dalej: 'żołnierz', 'skarżący') dodatek specjalny w miesiącu styczniu 2013 r...
. (0,40 kwoty bazowej) i na dzień 31 stycznia 2013 r. (0,30 kwoty bazowej). Uwzględniając intencje ustawodawcy powinien on uzyskać świadczenie za styczeń 2013 r. w wyższej...

IV SA/Wr 92/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-06-18

Narodowej z dnia 10 października 2000 r. w sprawie dodatków do uposażenia zasadniczego żołnierzy (Dz.U. Nr 90, poz. 1005 ze zm.), po rozpatrzeniu odwołania st. chor. szt...
wojskowego w wysokości 10 % uposażenia bazowego, przyznany decyzją Dowódcy 2 Bazy Materiałowo-Technicznej Nr [...] z dnia [...]. W związku z powyższym dodatek...