Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X

VII SA/Wa 721/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-15

celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] nr [...]. W punkcie 4 tej decyzji podano warunki wynikające...
publiczne i ich usytuowanie, poprzez ich błędną wykładnią polegającą na przyjęciu, iż w stosunku do inwestycji celu publicznego jaką jest stacja bazowa telefonii komórkowej...

II SA/Gl 294/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-03

], objętą wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwagi na planowane zamierzenie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej., W przypadku...
. [...], wynosi zaś ok. 100 m., Taki stan rzeczy wyklucza możliwość przyjęcia, że sporna stacja bazowa telefonii komórkowej oddziaływać będzie na nieruchomość stanowiącą własność...

III SA/Lu 781/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-01-12

głośnomówiącym nie spełniają wymogu bezpośredniej łączności radiowej, bowiem telefony te łączą się między sobą za pośrednictwem sieci (stacje bazowe, kontrolery stacji...
jest zaś zminiaturyzowanym cyfrowym radiotelefonem pracującym tylko ze stacjami bazowymi i posiadającym przez to większy zasięg od radiotelefonów pracujących pomiędzy sobą...

III SA/Lu 859/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-03-03

dyspozycji usunięcia danego pojazdu, zaś końcową dzień zakończenia postępowania. Za taki dzień przyjmuje się datę przekazania pojazdu do stacji demontażu, a nie np. datę...
granic czasowych pomiędzy dniem wydania dyspozycji usunięcia pojazdu a dniem jego przekazania do stacji demontażu, natomiast w ust. 10 ustalono trzymiesięczny termin...

II SA/Go 792/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-12-08

.) Sędzia WSA Joanna Brzezińska Protokolant st. sekr. sąd. Monika Nowak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 8 grudnia 2010 r. sprawy ze skargi K.H.M. na czynność Starosty...
(por. wyrok NSA z 24 lutego 2009 r., l OSK 418/08). Tym samym określenie przez Trybunał innego, niż wynikającego z bazowej reguły walidacyjnej, momentu utraty mocy...

II SA/Go 502/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-12

.) Sędzia WSA Aleksandra Wieczorek Protokolant st. sekr. sąd. Anna Lisowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 sierpnia 2010 r. sprawy ze skargi A.W. na czynność...
innego, niż wynikającego z bazowej reguły walidacyjnej, momentu utraty mocy obowiązującej przepisu wykonawczego sądu administracyjnego nie związuje (por. J. Trzciński...

II SA/Go 681/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-10-26

WSA Michał Ruszyński (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agata Przybyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 26 października 2011 r. sprawy ze skargi B.O. na czynność...
innego,, niż wynikającego z bazowej reguły walidacyjnej, momentu utraty mocy obowiązującej przepisu wykonawczego sądu administracyjnego nie związuje (por. J. Trzciński, Glosa...

II SA/Go 390/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-06-30

Wieczorek Sędzia WSA Michał Ruszyński (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Anna Lisowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 czerwca 2010 r. sprawy ze skargi M.G. na czynność...
). Tym samym określenie przez Trybunał innego, niż wynikającego z bazowej reguły walidacyjnej, momentu utraty mocy obowiązującej przepisu wykonawczego nie wiąże sądu...

II SA/Go 513/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-28

Sędzia WSA Ireneusz Fornalik (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Agata Przybyła po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 28 października 2010 r. sprawy ze skargi M.G. na czynność...
OSK 418/08). Tym samym określenie przez Trybunał innego, niż wynikającego z bazowej reguły walidacyjnej, momentu utraty mocy obowiązującej przepisu wykonawczego sądu...

I OSK 1827/10 - Wyrok NSA z 2011-08-03

(spr.) Protokolant st. inspektor sądowy Barbara Dąbrowska-Skóra po rozpoznaniu w dniu 3 sierpnia 2011 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargi kasacyjnej...
lutego 2009 r., sygn. akt l OSK 418/08). Tym samym określenie przez Trybunał innego, niż wynikającego z bazowej reguły walidacyjnej, momentu utraty mocy obowiązującej...
1   Następne >   3