Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Radiofonia i telewizja X

VI SAB/Wa 39/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

) pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych...
. nie zawiera określenia służby telekomunikacyjnej oraz z uwagi na ewentualną potrzebę wszczęcia koordynacji stacji bazowych i terminali, co jest obowiązkowym elementem...

VI SAB/Wa 40/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-10

) pozwolenia radiowego na używanie radiokomunikacyjnych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w stacjach bazowych szerokopasmowych cyfrowych systemów radiokomunikacyjnych...
2012 r. nie zawiera określenia służby telekomunikacyjnej oraz z uwagi na ewentualną potrzebę wszczęcia koordynacji stacji bazowych i terminali, co jest obowiązkowym...

VI SA/Wa 2078/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-13

, w stacji bazowej działającej w zakresie 3400-3600 MHz, z szerokością kanału 10 MHz dla każdego sektora stacji bazowej, na obszarze miasta B., w lokalizacji B., ul...
łączności typu punkt-wiele punktów, w stacji bazowej działającej w zakresie 3400-3600 MHz, na kanały o szerokości 10 MHz dla każdego sektora stacji bazowej, na obszarze...

VI SA/Wa 2245/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-19

wykorzystywania częstotliwości. Przepis ten w praktyce zwalnia z obowiązku uzyskiwania pozwoleń na urządzenia radiowe stacji bazowych, jeżeli Prezes UKE zbadał skutki...
przed szkodliwymi zakłóceniami w przypadku braku porozumień regionalnych jest realizowane poprzez każdorazową koordynację międzynarodową konkretnej stacji radiowej (urządzenia radiowego...