Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X

II SA/Sz 1174/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-12-16

i udzielenia Spółce A. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. [...] w [...]., Stowarzyszenie, wezwane do uiszczenia wpisu sądowego...
. po stwierdzeniu, że w najbliższym sąsiedztwie mieszkań należących do osób tworzących stowarzyszenie, budowana jest kolejna stacja bazowa telefonii komórkowej. Osoby które tworzą...

II SA/Łd 1067/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-04-18

. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: przyznać adwokatowi S.K....
publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej. Skarga kasacyjna została oddalona wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 26 stycznia...

II SA/Łd 737/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-05

[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wieży stacji bazowej telefonii komórkowej...
Wojewody [...] w przedmiocie odmowy uchylenia ostatecznej decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę wieży stacji bazowej...

II SA/Sz 1174/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-24

Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel sp. z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na dachu budynku przy ul. J. w S., Stowarzyszenie, wezwane...
prowadząc działania zmierzające do usunięcia stacji bazowej telefonii komórkowej i działania te nie wymagały większych nakładów finansowych. Stowarzyszenie wskazało...

IV SA/Wa 1288/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-10

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej postanawia : zwolnić L. T. od kosztów sądowych. Skarżący L. T. w toku postępowania w sprawie ze skargi...
na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej, zwrócił się do Sądu z wnioskiem o zwolnienie go od kosztów sądowych. Z informacji zawartych na urzędowym formularzu PPF...

II SA/Łd 1105/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-01-21

A w R. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii cyfrowej...
. z dnia [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii cyfrowej., Jak wynika ze złożonego na urzędowym formularzu oświadczenia o majątku i dochodach...

II SA/Łd 1105/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-23

Zwykłego 'A' w R. na decyzję [...] Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Ł. z dnia [...] roku Nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki stacji bazowej telefonii...
rozbiórki stacji bazowej telefonii cyfrowej., Jak wynika ze złożonego na urzędowym formularzu oświadczenia o majątku i dochodach, a także ze statutu, Stowarzyszenie...

I SA/Go 645/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-03-04

wskazane we wniosku o przyznanie prawa pomocy. Podkreślił, że jego jedynym dochodem jest czynsz dzierżawy stacji bazowej P Sp. z o.o. Stwierdził, że nie przedłożenie...
źródłem dochodu są środki uzyskiwane z dzierżawy stacji bazowej na rzecz P Sp. z o.o., jednakże sytuacja ta może ulec zmianie., Podkreślenia jednak wymaga...

II SA/Ol 175/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-12-12

z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii...
decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej. W wykonaniu zarządzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

II SA/Ol 175/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-12

'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej postanawia...
uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej. Odrębnym postanowieniem z tej samej daty oddalił wniosek Stowarzyszenia o przyznanie prawa pomocy...
1   Następne >   +2   +5   10