Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X

II SA/Łd 262/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-05-25

Jolanta Rosińska Sędzia WSA Joanna Sekunda-Lenczewska (spr.) Protokolant st. specjalista Lidia Porczyńska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 maja 2018 roku sprawy...
; informacje uzyskane drogą elektroniczną), a także o dochód uzyskany w rozumieniu ustawy w roku bazowym (4.163,51 zł) w wysokości 22.392,00 zł;, - dochód osiągnięty przez K. J...

IV SA/Gl 1405/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-01-14

Sędzia WSA Andrzej Matan (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Arkadiusz Kmiotek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi U.O. na decyzję...
sierpnia 2013 do dnia 31 grudnia 2013 oraz ustalił opłatę za pobyt w w/w ośrodku wsparcia w wysokości 160% wartości stawki bazowej (błędnie nazwanej w decyzji stawką...

II SA/Łd 303/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-07-21

-Krzywicka Asesor WSA Marcin Olejniczak (spr.) Protokolant St. asystent sędziego Marcelina Niewiadomska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lipca 2022 r. sprawy ze skargi J...
rodziny z roku bazowego o dochody uzyskane, skarżąca w okresie: od listopada 2018 r. do marca 2019 r. posiadała dochód na osobę w wysokości 1.200,54 zł; od kwietnia 2019 r...

II SA/Po 275/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-11-13

Danuta Rzyminiak-Owczarczak Sędzia WSA Elwira Brychcy Protokolant st. sekr. sąd. Karolina Walkowiak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 listopada 2019 roku sprawy...
), [...] ([...] zł), które stanowiły dochód utracony i nie uwzględniono ich w sprawie. Po roku bazowym, w okresie od [...] stycznia 2017 r, do [...] sierpnia 2017 r...

II SA/Po 895/18 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-30

-Owczarczak Sędzia WSA Elwira Brychcy (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Mariola Kaczmarek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2019 r. sprawy ze skargi J. J. na decyzję...
([...] zł : 12 miesięcy). Ponadto w roku bazowym tj. w 2016 roku J. J. osiągnęła dochody opodatkowane: [...]zł z tytułu umów zlecenia: w firmie: A ([...]zł), w firmie B...

IV SA/Gl 135/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-09-16

Nitecki (spr.) Protokolant st. sekretarz sądowy Agnieszka Janecka po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 września 2010 r. sprawy ze skargi R. F. na decyzję Samorządowego...
roku kalendarzowym zasiłek rodzinny nie przysługuje., Jak zostało to zaznaczone w przypadku skarżącego dochód na osobę w rodzinie wyniósł w roku bazowym kwotę [...] zł...

II SA/Ol 1094/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-25

(spr.) Protokolant st. referent Maciej Lipiński po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 października 2016 r. sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium...
podlegał dochód rodziny w roku bazowym 2014 r. Dodało, że nie wskazała wówczas w składzie rodziny M. K.., Na rozprawie w dniu 25 października M. K. przedłożył do akt sprawy...

IV SA/Po 135/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-06-05

Katarzyna Witkowicz-Grochowska Protokolant st. sekr. sąd. Monika Zaporowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 05 czerwca 2019 r. sprawy ze skargi M. R. na decyzję...
nie przewidział przy obliczaniu dochodu za dany rok, możliwości dowolnego wyboru roku bazowego przy ustalaniu dochodów. W efekcie może się tak zdarzyć, że dochód uzyskany...

SA/Sz 799/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2005-03-18

-Kuligowska Asesor WSA Katarzyna Grzegorczyk - Meder Protokolant st. sekr. sąd. Małgorzata Frej po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2005r. sprawy ze skargi K. F...
. miesięcznie. W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że rodzina zastępcza otrzymywała pomoc pieniężną na dziecko w wysokości 60% kwoty bazowej, o której mowa w art.33g ust 4...

II SA/Bk 453/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-10-11

WSA Marek Leszczyński (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Anna Makal, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 11 października 2018 r. sprawy ze skargi M. N...
ust. 4b ustawy)., Odnosząc się do zarzutów organ wyjaśnił, że M. N. po tzw. roku bazowym, tj. po 2016 r. pracował na podstawie umowy o dzieło w czerwcu, sierpniu, wrześniu...
1   Następne >   +2   6