Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

V SA/Wa 1195/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

- Jarosław Stopczyński (spr.), Protokolant st. specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2017 r. sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. w Ł...
w piśmie z ... sierpnia 2014 r. dokładnie wyjaśniła, iż jako potwierdzenie utrzymania wartości bazowej dla wskaźnika 'wzrost zatrudnienia personelu badawczego' przedłożyła umowę...