Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek rolny X

I SA/Rz 850/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-15

./ Protokolant ref. st. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 6 listopada 2012 r. sprawy ze skargi M. Rz. na decyzję Samorządowego Kolegium...
, co w jej ocenie spowodowało co najmniej zawyżenie kwoty bazowej do wymiaru podatku rolnego.( pismo z dnia 15 października 2012 r.), Argumentacja w tym zakresie została...