Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od spadków i darowizn X

I SA/Bk 844/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-21

Dziemianowicz (spr.) sędzia WSA Andrzej Melezini, Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 21 grudnia 2016 r. sprawy...
marca 2016 r. może stanowić kwotę bazową do dalszych korekt., W konsekwencji za najbardziej prawdopodobną wartość rynkową 1 udziału przedmiotowej spółki z o.o. na dzień...

I SA/Wr 1489/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

określiła na kwotę 5.000 zł. Dodatkowo skarżący przedstawił operat szacunkowy nabytej nieruchomości, opisujący stan nieruchomości i jej wartość (16.689.000 st. złotych...
bazowej celem ustalenia kosztów sporządzenia opinii oraz wskazał na dane istotne przy wyliczaniu ww. wynagrodzenia - ujętego w przepisach w przedziale kwotowym. W dalszej...