Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek dochodowy od osób fizycznych X

I SA/Sz 606/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-02-21

tych czynności D potwierdziła, że w okresie wskazanym wyżej współpracowała z Firmą H. S. w zakresie pomiaru pól elektromagnetycznych na stacjach bazowych. Wykonywanie usług odbywało...
się na podstawie każdorazowo składanych zamówień (pisemnie, osobiście lub telefonicznie), określających w szczególności zakres prac, i nazwę stacji bazowej. Po wykonaniu...

I SA/Ke 582/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-16

w wysokości 17.946.516,97 zł oraz stratę z działalności gospodarczej w kwocie 6.808,94 zł., 1.3. Kontrola przeprowadzona w firmie podatnika Stacja Paliw 'P.-P.' z siedzibą w K...
. ustaliła, że podatnik zaniżył przychody o kwotę 80.053,67 zł z tytułu: najmu stacji diagnostycznej o kwotę 22 553,67 zł, sprzedaży naczepy o kwotę 57 500 zł i zawyżył...

I SA/Łd 145/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-31

wyszczególnione na s. 8-15 decyzji organu I instancji faktury, mające dokumentować nabycie paliwa na stacji paliw przy ul. [...] [...] w Z. w kwocie 73.769,56 zł od I Sp...
dyspozycję art. 22 ust. 1 u.p.d.o.f., Na przedmiotowej stacji paliw w okresie od 28 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wydano na rzecz Podatnika 2175 paragonów (319...

III SA/Wa 2461/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-07

(sprawozdawca), sędzia WSA Ewa Radziszewska-Krupa, Protokolant st. sekretarz sądowy Iwona Mazek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2014 r. sprawy ze skargi K. M...
, swapy, umowy forward na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest miedzy innymi papier wartościowy.(...),, Z treści art. 17 ust. 1b w zw...

III SA/Wa 3199/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-18

WSA Dariusz Kurkiewicz (sprawozdawca), Protokolant st. sekretarz sądowy Iwona Mazek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 marca 2014 r. sprawy ze skargi K. M...
, których instrumentem bazowym jest miedzy innymi papier wartościowy.(...),, Z treści art. 17 ust. 1b w zw. z ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. wynika, że przychód z odpłatnego...

I SA/Ke 202/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-09-17

z działalności gospodarczej w kwocie 6808,94 zł. W wyniku przeprowadzonej kontroli działalności gospodarczej prowadzonej przez W. K. w firmie Stacja Paliw 'P.-P.' z siedzibą w K...
. przy ul. D. 71 ustalono, że podatnik zaniżył przychody o kwotę 80.053,67 zł z tytułu: najmu stacji diagnostycznej o kwotę 22553,67 zł i sprzedaży naczepy o kwotę 57...

I SA/Sz 1360/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-23

. [...] r., na kwotę [...] zł brutto., Nadto organ podatkowy zgromadził dokumenty, m.in. kopie polis ubezpieczeniowych OC i AC (lub innych) pojazdu, dokumentację Stacji...
Powiatowym w D. w dniu [...]r., co również potwierdza, że pojazd nie był uszkodzony. Następnie w dniu 20.07.2010r. w Podstawowej Stacji Kontroli Pojazdów w D. przeprowadzono...

I SA/Op 2/08 - Wyrok WSA w Opolu z 2008-02-27

Łozowska (spr.) Protokolant st. sekretarz sądowy Iwona Bergiel po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 lutego 2008r. sprawy ze skargi E. i B. K. na decyzję...
jednakowo. Przesądzające znaczenie ma bowiem analogiczny sposób ich naliczania (na podstawie tzw. kwoty bazowej wymienionej w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia...

I SA/Op 413/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-08-14

Wojciechowska (spr.) Protokolant st. inspektor sądowy Iwona Dąbrowska po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 14 sierpnia 2013 r. sprawy ze skargi T. G. na interpretację...
na stopę procentową, inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności lub inny instrument pochodny...

I SA/Lu 749/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-12-07

z dojazdem [...] zł, wynajem samochodu niskopodwoziowego [...] zł), dotyczących inwestycji prowadzonej przez małż.S. w miejscowości C., tj. budowy obiektu stacji paliw...
. Jednocześnie przesłuchany jako świadek [...].10.2005r. pracownik spółki J.G. zeznał, iż wyłącznie on dokonywał odbioru ilościowego dostaw paliwa przywożonego do stacji paliw w N...
1   Następne >   +2   4