Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek akcyzowy X

I SA/Ol 425/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-12-12

się telefonów nr '[...]'do stacji BTS (bazowe stacje przekaźnikowe), w dniach mającego nastąpić wywozu towaru na Litwę (według dokumentu CMR), a także dzień przed wyjazdem...
ustaleń Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiotowym zakresie., Odnośnie wniosków z analizy logowania się do stacji BTS (bazowe stacje przekaźnikowe) telefonów...

III SA/Wa 404/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-15

, Sędzia WSA Barbara Kołodziejczak - Osetek, Protokolant st. sekr. sąd. Alicja Bogusz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 4 listopada 2010 r. sprawy ze skargi...
. Proces produkcji olejów smarowych polegał na mieszaniu olejów bazowych - mineralnych PKWiU 23.20.18 z dodatkami lepkościowymi i pakietami jakościowymi., Produkcję...

III SA/Po 692/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-14

Ławniczak WSA Szymon Widłak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Janusz Maciaszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2012 roku przy udziale sprawy ze skargi Spółki...
od 28.05.2009 r. do 29.07.2009 r. w spółce A przeprowadzono kontrolę w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi, produkowanymi z olejów bazowych w okresie od 1.01.2006 r...

III SA/Po 693/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-11-14

Ławniczak WSA Szymon Widłak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Janusz Maciaszek po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 listopada 2012 roku przy udziale sprawy ze skargi Spółki...
od 28.05.2009 r. do 29.07.2009 r. w spółce A przeprowadzono kontrolę w zakresie obrotu wyrobami akcyzowymi, produkowanymi z olejów bazowych w okresie od 1.01.2006 r...

III SA/Gl 893/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-01-25

mineralne oleje bazowe., Pkt 13 - Postępowanie z odpadami - Kod odpadów wg UU: 13 02 05., 'K' Competition ST 10W40, Pkt 1 Karty - Identyfikacja substancji/mieszaniny: Mieszanina...
litry, - 'M' DELVAC MX EXTRA 10W40 - 1.280 litrów, - 'M' DELVAC XHP LE 10W40 - 1.664 litry, - 'K' Competition ST 10W40 - 1.560 litrów, - 'J' QUARTZ 7000 10W40 - 1.560...

I SA/Lu 144/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-08

komponentów na stację przy ul. D. szczegółowo opisali kierowcy i dyspozytor z firmy ORLEN oraz dyspozytorka firmy B., Ilość i rodzaj olejów bazowych zakupionych od firmy B...
gospodarczą pod firmą A. w zakresie handlu paliwami na stacjach paliw w K.(gm. P.) oraz w L. przy ul. D., w okresach luty - grudzień 2003 r. wprowadził do obrotu...

I GSK 992/09 - Wyrok NSA z 2010-08-09

dokumentów sprzedaży organ przyjął, że sprzedaż olejów bazowych dostarczonych i zlanych do zbiorników znajdujących się na stacji paliw przy ul. D. następowała bezpośrednio...
transportowych odnośnie olejów bazowych przywożonych z tejże firmy do stacji paliw przy ul. D. Ustalenia te zostały zaś oparte na dowodach w postaci dokumentacji księgowej...

I GSK 993/09 - Wyrok NSA z 2010-08-09

. Z uwagi na brak dokumentów sprzedaży organ przyjął, że sprzedaż olejów bazowych i rozcieńczalników dostarczonych i zlanych do zbiorników znajdujących się na stacji...
sposób ustaleń organów, że firma skarżącego nie świadczyła na rzecz firmy 'A.' usług transportowych odnośnie olejów bazowych przywożonych z tejże firmy do stacji paliw...

I SA/Lu 143/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-10-08

. , wynika, iż sprzedaż olejów bazowych jako oleju napędowego na stacji paliw przy ul. D. obywała się bez jej udokumentowania., Ilość olejów bazowych zakupionych od firmy B...
przyjął, iż sprzedaż olejów bazowych dostarczonych i zlanych do zbiorników znajdujących się na stacji paliw przy ul. D. następowała bezpośrednio po dostawach tych komponentów...

I SA/Lu 667/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-05-25

Jadwiga Pastusiak, Protokolant st. sekr. Ewa Lachowska, po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2004 r. sprawy ze skargi C. SA w W. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia...
nie przewiduje określenia towaru jako paliwa silnikowe benzynowe lub benzyny bazowe. Podstawową jednostką nazewnictwa towaru w poz. 2710 jest olej, tzn. wyróżnia się m.in. oleje...
1   Następne >   +2   +5   +10   54