Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pełnomocnik procesowy X

II SA/Po 386/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-06-18

lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci [...] K. na działce nr [...] zlokalizowanej w miejscowości N.D . We wniosku...
wskazano, że budowa stacji bazowej nastąpi na istniejącej wieży telefonii komórkowe X S.A. i dlatego budowa stacji nie wpłynie na zmianę warunków zagospodarowania terenu...

II SA/Wr 639/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-21

Kolegium Odwoławcze w W. z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej p...