Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Organizacje społeczne X

II SA/Rz 859/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-16

społecznej do udziału w postępowaniu oraz o natychmiastowe wstrzymanie użytkowania dachu budynku mieszkalnego użytkowanego jako stacja bazowa telefonii komórkowej...
się również stacją bazową telefonii komórkowej. Niezbędnym zatem jest ustalenie czy obiekt budowlany użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem oraz zgodnie z zapisami...

II SA/Lu 175/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-09

przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii sieci ERA 27067 '[...] zlokalizowanej na budynku przy ul. K. w L . Do wniosku załączona została uchwała o powołaniu...
Komitetu jest m.in. przeciwdziałanie budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA zlokalizowanej na budynku wielorodzinnym przy ul. K. w dzielnicy B...

OZ 1646/04 - Postanowienie NSA z 2005-03-01

w sprawie ze skargi Stowarzyszenia Kulturalno-Ekologicznego 'Z.-M.' na decyzję Wojewody M. z dnia 1.04.2004 r., (...) w przedmiocie pozwolenia na budowę stacji bazowej...
1.04.2004 r., (...) utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta m. St. W. zatwierdzającą projekt budowlany i zezwalającą na rozbudowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM...

II OZ 706/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-26

budowlanego i udzieleniu [...] z o.o. z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej [...] NAM 5002 B w miejscowości Zielony Dąb, gmina Namysłów...
w postępowaniu na podstawie przepisów p.p.s.a. i brało udział w licznych sprawach dotyczących pozwolenia na budowę stacji bazowych telefonii komórkowych (np. w sprawach II OSK...

II OZ 55/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-15

wskazał, iż powyższe znajduje również odzwierciedlenie w orzecznictwie w sprawach dotyczących pozwolenia na budowę stacji bazowych telefonii komórkowych...