Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Opłata skarbowa X

II SA/Gl 1300/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-11-28

negatywnie oddziaływać na środowisko oddala skargę. W związku z przedłożonym zgłoszeniem instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej R. C. [...] zlokalizowanej w R. przy ulicy...
wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej telefonii komórkowej R. C. [...]w R.. W uzasadnieniu organ stwierdził, że do złożonego w dniu 17 września 2012 r. podania...