Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X

II SA/Go 278/22 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-12-15

wstrzymania budowy stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: 1. odrzucić zażalenie, 2. zwrócić z urzędu od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie...
stacji bazowej telefonii komórkowej. Odpis postanowienia z uzasadnieniem i pouczeniem o zażaleniu doręczono J.B. i J.K. dnia 20 października 2022 r., Pismem z dnia...

II SA/Ol 175/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-02-12

'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej postanawia...
uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej. Odrębnym postanowieniem z tej samej daty oddalił wniosek Stowarzyszenia o przyznanie prawa pomocy...

II SA/Ol 175/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-12-03

'[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej...
środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej. Odrębnym postanowieniem z tej samej daty oddalił wniosek Stowarzyszenia o przyznanie prawa...

II OZ 352/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-21

w Białymstoku z dnia [...] lutego 2007 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej...
nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej., Odrębnym postanowieniem z tej samej daty Sąd oddalił wniosek...

II OZ 78/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16

w Białymstoku z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej...

II SA/Łd 593/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-01-30

odpowiedzialnością z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci C nr [...] wraz z infrastrukturą na nieruchomości dz. nr ewid. 626...

II OZ 1138/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-18

., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej postanawia...

II SA/Ol 175/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-09-17

odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na budowę stacji bazowej sieci telefonii cyfrowej postanawia odrzucić zażalenie. WSA...