Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X

II SA/Wr 276/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-07-29

. Nr 194/2021 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: I. odrzucić sprzeciw; II. zwrócić stronie...
samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej., Pismem z dnia 26 marca 2021 r. strona skarżąca wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu...

II SA/Op 42/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-04-26

inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci [...] wraz z wewnętrzną linią zasilającą i urządzeniami infrastrukturalnymi...
ustalenia, na rzecz A Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci...

II OZ 242/19 - Postanowienie NSA z 2019-04-03

budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie Postanowieniem z dnia 25 stycznia 2019 r. sygn. akt...
r. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej oraz orzekł o zwrocie uiszczonego wpisu sądowego...

II SA/Wr 80/19 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: odrzucić sprzeciw. Zarządzeniem Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II z dnia 8 lutego 2019 r. wezwano...

II SA/Wr 188/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-04-29

w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: I. odrzucić sprzeciw, II. zwrócić stronie skarżącej z kasy...

II SA/Sz 928/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-09-28

dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...], na działce nr [...] w Ł., gm. M., i przekazało sprawę organowi...

II SA/Sz 927/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-08-28

uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr [...], na działce nr [...] w Ł., gm. M., i przekazującą sprawę...

II SA/Wr 908/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-01-25

zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: I. odrzucić sprzeciw, II. zwrócić stronie skarżącej...

II SA/Ol 558/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-11-13

'[...]' w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie części działki...

II SA/Go 96/20 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-04-28

na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej NW03002 w zakresie budowy wieży antenowej o wysokości 52,30 m o konstrukcji stalowej kratowej wraz z instalacją ośmiu anten...
1   Następne >   2