Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie skargi kasacyjnej X

OSK 276/04 - Postanowienie NSA z 2004-09-23

pozwolenia na montaż stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej p o s t a n a w i a odrzucić skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 13 maja 2003 r. sygn. akt II SA/Wr 2551/2000...
[...] października 2000 r. Nr [...] w sprawie pozwolenia na montaż stacji bazowej cyfrowej telefonii komórkowej., W dniu 27 lutego 2004 r. M. M. oraz W. L. M. wnieśli do Naczelnego...

II SA/Wr 329/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-03-15

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą stacją bazową telefonii...
w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę obejmującą stacją bazową telefonii komórkowej., Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem został w dniu...

II SA/Wr 790/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-06-29

administracyjnego w sprawie samowolnej rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia odrzucić skargę kasacyjną. Zgodnie z art. 176 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia...

VII SA/Wa 2130/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-12-14

budowlany i udzielającej P. S.A. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - wieży o konstrukcji stalowej i kontenera technicznego na działce nr ewid...

II SA/Gd 654/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-10-14

technicznej - budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora A na działce nr [...] obręb L., gmina S.., Od tego wyroku w dniu 8 maja 2019 r. skargę kasacyjną wniósł...

II SA/Sz 3/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-05

A obejmującego budowę inwestycji pod nazwą 'Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...]', w skład której wchodzi budowa wolnostojącej wieży o konstrukcji...