Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odmowa sporządzenia uzasadnienia X

II SA/Łd 521/11 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-09-06

stacji bazowej telefonii cyfrowej p o s t a n a w i a : odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 sierpnia 2011r. WSA...
stacji bazowej telefonii cyfrowej., Po rozpoznaniu sprawy na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2011r. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił powyższą skargę., W dniu 12...