Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona zdrowia X

VI SA/Wa 1048/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-21

pojazdów, na który składa się m.in. centrala OMNI PCX OFFICE 50, serwer CD ROM, odbiorniki GPS, stacja bazowa, oprogramowanie z mapami, kodery GPS, komplet informatyczny...

VII SA/Wa 643/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-07-22

w stacjach telewizyjnych narusza przepisy ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie reklamy produktów leczniczych, Główny Inspektor Farmaceutyczny wszczął z urzędu postępowanie...
na coś dodatkowego, bogatszego w porównaniu do wersji bazowej. Hasła '[...]' jest zatem bezpośrednio związana z dodatkowym składnikiem w produkcie...