Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ochrona dóbr kultury X

VII SA/Wa 2413/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-18

w [...] na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia [...] września 2018 r. znak: [...] w przedmiocie odmowy wydania pozwolenia na umieszczenie urządzeń stacji bazowej...
Prezydenta Miasta [...] , z dnia [...] sierpnia 2016 r., sygn. [...] , niepozwalającej na umieszczenie urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej na obszarze układu...

IV SA/Wa 299/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-08

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej [...] S...
lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową telefonii komórkowej [...] S. A., składającej się z wieży...