Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

III SA/Po 177/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-27

Marzenna Kosewska WSA Małgorzata Górecka Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2021 roku przy udziale sprawy ze skargi...
się do placówek, które rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku bazowego i uzyskały, do dnia 30 września roku bazowego, wpis do ewidencji, o której mowa w art. 168...

II SA/Go 117/22 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2022-05-05

-Trzebiatowski (spr.) Sędzia WSA Krzysztof Rogalski Protokolant st. sekr. sąd. Elżbieta Dzięcielewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2022 r. sprawy ze skargi...
informacji o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego. W związku z powyższym szkoła utworzona we wrześniu danego...

I SA/Lu 258/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-09-17

budowę i uzyskać pozytywną opinię straży pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej o spełnieniu wymagań lokalowych w zaplanowanym czasie. Lokal przy ul. S. dalej...
zawodowych, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego;, 2. przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8...

I GSK 2690/18 - Wyrok NSA z 2018-11-14

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Miętnem - liczba uczniów przeliczonych wagą P5 została zawyżona o 1,, - Technikum wchodzącym w skład Zespołu...
w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Od kwoty, o której mowa w tym przepisie - w myśl...

I SA/Gl 122/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-05-29

Machcińska, Protokolant st. sekretarz sądowy Marta Lewicka, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 maja 2019 r. sprawy ze skargi A sp. z o. o. w L. na czynność Prezydenta...
dotującemu informacji o planowanej liczbie uczniów nie później niż do dnia 30 września roku bazowego (w tym liczby uczniów z dyplomami potwierdzającymi kwalifikacje zawodowe...

I SA/Lu 65/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-13

w dniach [...] i [...] lutego 2021 r., Skarżące podkreśliły, że ze względu na epidemię trudno było ukończyć budowę i uzyskać pozytywną opinię straży pożarnej oraz stacji...
, nie później niż do dnia 30 września roku bazowego; 2. przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy...

I SA/Lu 62/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-05-13

opinię straży pożarnej oraz stacji sanitarno-epidemiologicznej o spełnieniu wymagań lokalowych w zaplanowanym czasie. Lokal przy ul. [...] dalej funkcjonował jako żłobek...
niż do dnia 30 września roku bazowego; 2. przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego, szkoła oraz placówka, o której mowa w art. 2 pkt 6-8 ustawy - Prawo oświatowe...

III SA/Po 745/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-02-11

WSA Mirella Ławniczak (spr.) Protokolant: st. sekr. sąd. Sławomir Rajczak po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 stycznia 2020 roku przy udziale sprawy ze skargi...
wskazał, że podmiot wnioskujący o dotacje nie spełnił warunku przekazania danych do Systemu Informacji Oświatowej według stanu na [...] września 2018 roku, czyli roku bazowego...