Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Lotnicze prawo X

VII SA/Wa 2020/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-20

Włodzimierz Kowalczyk, Protokolant st. sekr. sąd. Piotr Bibrowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 lutego 2015 r. sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą...
do Polski, niezbędne jest wynegocjowanie umowy oraz dotarcie do portu bazowego. Dodatkowo, każdorazowo wymagana jest zgoda Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Biorąc pod uwagę czas...

VII SA/Wa 470/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-25

Halina Emilia Święcicka, Protokolant st. sekr. sąd. Magdalena Banaszek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 25 listopada 2015 r. sprawy ze skargi J. S. na decyzję Prezesa...
zdarzenie nastąpiło poza portem bazowym przewoźnika, nie miał on możliwości podstawienia innego samolotu. Przewoźnik lotniczy wskazał w konsekwencji na to, iż odwołanie lotu...