Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Koszty postępowania X

II SA/Łd 126/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-09

mechanicznego zostaje pominięte, ponieważ zastosowanie go wymaga dodatkowego montażu uchwytu, który nie znajduje zastosowania przy projektowaniu przedmiotowej stacji bazowej...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. A.B. A S.A. z siedzibą w W. wystąpiła o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 'Budowa stacji...