Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Kara administracyjna X

II SA/Op 411/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-12-05

Sobieralski (spr.) Protokolant St. inspektor sądowy Joanna Szyndrowska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi A. R. na decyzję Dyrektora Izby...
zastosowania § 3, gdyż jego zastosowanie jest zbędne właśnie z uwagi na brzmienie przepisu bazowego, którym w typ przypadku jest art. 26 ust 2 i 5 ustawy o systemie monitorowania...