Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Interpretacje podatkowe X

III SA/Wa 1298/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-08

przepisów podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących części zamiennych do stacji bazowych., We wniosku przedstawił następujący...
stan faktyczny: Skarżący kupuje części zamienne do stacji bazowych posiadanej sieci telefonii komórkowej. Części te są nabywane na wypadek zaistnienia awarii...

II FSK 414/10 - Wyrok NSA z 2011-07-20

dochodowego od osób prawnych w zakresie kosztów uzyskania przychodów dotyczących wydatków na zakup części zamiennych do stacji bazowych., We wniosku wskazała, że kupuje części...
zamienne do stacji bazowych posiadanej sieci telefonii komórkowej. Części te są nabywane na wypadek zaistnienia awarii i konieczności naprawy albo wymiany uszkodzonych...

III SA/Gl 1465/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-18

. W projekcie przewidziano poniesienie kosztów przygotowania dokumentacji (PFU i SW); stacji bazowych; stacji abonenckich; kosztu nabycia sprzętu do stacji bazowych; sprzętu...
sieciowego wraz z montażem i serwisem 5 lat; wyposażenia nadajników Hot-spot; sprzętu do stacji dystrybucyjnych; CZS - instalacji wyposażenia; kosztu połączeń światłowodowych...

III SA/Wa 710/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-12

gospodarczym pod marką handlową [...]. W celu świadczenia usług telekomunikacyjnych Spółka wykorzystuje stacje przekaźnikowe, na których instalowany jest sprzęt...
, dokonują wymiany części zepsutej na stacji telekomunikacyjnej, a następnie część uszkodzoną (zdemontowaną ze środka trwałego) wprowadzają na stan magazynu części...

III SA/Wa 3898/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-25

,, - rozwijanie komercyjnej wersji oprogramowania wraz ze wsparciem technicznym klienta dla stacji bazowych oraz innych elementów zarządzających w ramach sieci telefonii...

III SA/Wa 311/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-02

Trelka (sprawozdawca), Protokolant st. sekretarz sądowy Iwona Mazek, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi D. S.A. z siedzibą...
płatności swapowych w danym okresie rozliczeniowym. W zależności od uzgodnień z klientem niektóre kontrakty CIRS mogą przewidywać również wymianę kwot bazowych. W takim...

I SA/Rz 185/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-04-23

./ Protokolant ref. st. Eliza Kaplita-Wójcik po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 23 kwietnia 2013 r. spraw ze skarg 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w R. na indywidualne...
od rozwoju sytuacji rynkowej (wahania kursów) uzyskuje prawo do sprzedania instrumentu bazowego lub prawo do zakupu instrumentu bazowego po określonej cenie. Transakcja...

I SA/Bd 121/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-05-07

Południowo-Wschodniej oraz na terenie Bliskiego Wschodu, posiada rozmieszczone stacje pogodowe mierzące temperaturę powietrza, wilgotność oraz ciśnienie. Dane dotyczące...
budowy stacji z podzespołami oraz czujnikami wraz ich producentem opublikowane są na stronie internetowej dostawcy danych pogodowych. Dostawca ten publikuje również dane GPS...

I SA/Gl 887/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-03

jest także producentem urządzeń elektroenergetycznych, rozdzielnic, aparatury rozdzielczej i przesyłowej wysokich, średnich i niskich napięć oraz stacji i systemów...
budowlane lub wykonanie projektu wykonawczego na podstawie projektu bazowego przekazanego Spółce przez kontrahenta na etapie zawierania umowy. Tego typu projekty mają wysoce...

I SA/Kr 310/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-07

następującym:, Przewodniczący Sędzia: WSA Waldemar Michaldo (spr.), Sędziowie: WSA Paweł Dąbek, WSA Urszula Zięba, Protokolant st. sekretarz: Iwona Sadowska - Białka, po rozpoznaniu...
towarowego, Spółka zawiera i planuje zawieranie w przyszłości kontraktów terminowych - typu S., których instrumentem bazowym są kwotowania surowców/metali na Londyńskiej...
1   Następne >   +2   4