Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Gry losowe X

III SA/Gl 1036/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

WSA Marzanna Sałuda, Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2017 r. sprawy ze skargi I. K. na decyzję Dyrektora...
nie przeprowadzenie stosownych badań laboratoryjnych i analiz w celu ustalenia czy w danym produkcie występują mineralne oleje bazowe, ale również jaki jest ich udział procentowy...

III SA/Gl 1038/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

WSA Marzanna Sałuda, Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2017 r. sprawy ze skargi I. K. na decyzję Dyrektora...
podatkowym nie przeprowadzenie stosownych badań laboratoryjnych i analiz w celu ustalenia czy w danym produkcie występują mineralne oleje bazowe, ale również jaki...

V SA/Wa 762/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-12

- Krystyna Madalińska-Urbaniak, Protokolant st. specjalista - Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 12 listopada 2019 r. sprawy ze skargi I. D. na decyzję...
albo loterii audiotekstowej wynosi 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej. Z kolei kwota bazowa dla danego roku kalendarzowego jest równa kwocie...

III SA/Gl 1037/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-02-21

WSA Marzanna Sałuda, Protokolant st. sekr. sąd. Agnieszka Wita-Łyskawa, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 21 lutego 2017 r. sprawy ze skargi I. K. na decyzję Dyrektora...
., Zarzucił organom podatkowym nie przeprowadzenie stosownych badań laboratoryjnych i analiz w celu ustalenia czy w danym produkcie występują mineralne oleje bazowe...

III SA/Kr 533/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-04

., Powyższe rozstrzygnięcia zapadły w następującym stanie faktycznym i prawnym:, W dniu 5 sierpnia 2013 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego przeprowadzili w lokalu na stacji paliw...
, tym bardziej w obrocie instrumentami pochodnymi, jakimi są opcje o instrument bazowy, w postaci indeksu walutowego czy kursów walutowych. Organ zakwestionował legalność...

III SA/Kr 522/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-04

marca 2013 r. funkcjonariusze Urzędu Celnego przeprowadzili w sklepie na stacji paliw przy ul. S w T należącej do P.H.U. O sp. z o.o. w T kontrolę w zakresie...
dokonywanie operacji na pochodnych instrumentach finansowych w kontrolowanym-lokalu (stacji paliw) ze względu głównie na odbiorców lokalu. Przedstawione przez skarżącego...

II SA/Go 705/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-16

.) Sędzia WSA Joanna Brzezińska Protokolant st. sekr. sąd. Monika Walentynowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2011 r. sprawy ze skargi G Spółki z o.o....
niż przewidziana w art. 2 ust. 2b u.g.z.w, a więc tylko bazowego faktu prawotwórczego bez dociekania okoliczności koniecznych dla zbadania okoliczności w jakich on powstał...

II SA/Go 721/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-11-16

.) Sędzia WSA Joanna Brzezińska Protokolant st. sekr. sąd. Monika Walentynowicz po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 listopada 2011 r. sprawy ze skargi G Spółki z o.o....
oraz opinii biegłego, stwierdzających możliwość prowadzenia na danych automatach gry za stawkę wyższą niż przewidziana w art. 2 ust. 2b u.g.z.w, a więc tylko bazowego faktu...

II GSK 1828/16 - Wyrok NSA z 2018-05-15

października 2012 r. funkcjonariusze celni przeprowadzili kontrolę w lokalu B. przy Stacji Paliw [...] w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o grach hazardowych. W toku...
wygranych nie przekracza kwoty bazowej, o której mowa w art. 70 (art. 7 ust. 1a), zezwoleniem na urządzanie loterii audioteksowych (art. 7 ust. 2)., Eksploatując...

V SA/Wa 983/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-20

- Marek Krawczak, Protokolant st. specjalista - Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 grudnia 2019 r. sprawy ze skargi I. w W. na decyzję Dyrektora Izby...
za wydanie koncesji lub zezwolenia (art. 89 ust. 4 pkt 1 lit b), • opłata za udzielenie zezwolenia wynosi: 10% wartości puli nagród, jednak nie mniej niż 50% kwoty bazowej (art...
1   Następne >   +2   4