Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Finanse publiczne X

III SA/Po 177/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-01-27

Marzenna Kosewska WSA Małgorzata Górecka Protokolant: st. sekr. sąd. Małgorzata Błoszyk po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 13 stycznia 2021 roku przy udziale sprawy ze skargi...
się do placówek, które rozpoczynają działalność po dniu 30 września roku bazowego i uzyskały, do dnia 30 września roku bazowego, wpis do ewidencji, o której mowa w art. 168...

V SA/Wa 2307/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-17

- Piotr Piszczek, Protokolant - st. sekr. sąd. Marcin Kwiatkowski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2012r. sprawy ze skargi Instytutu [...] na decyzję Ministra...
dla określenia dotacji statutowej na rok 2007', dotacja dla Instytutu winna być obliczona jako dotacja w wysokości 75% dotacji bazowej 2006 r., co daje kwotę 1.993.875 zł...

V SA/Wa 1322/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

Sowiński (spr.), Protokolant st. specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 2 kwietnia 2019 r. sprawy ze skargi O. w O. na decyzję Zarządu...
, poręczenie, gwarancja) oraz stopie bazowej ustalanej przez Komisję Europejską, która stanowi podstawę do obliczenia stopy referencyjnej. Skutkowało to uznaniem 100% wydatków...

I GSK 2690/18 - Wyrok NSA z 2018-11-14

wchodzącym w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. St. Staszica w Miętnem - liczba uczniów przeliczonych wagą P5 została zawyżona o 1,, - Technikum wchodzącym w skład Zespołu...
w ustawie budżetowej w roku bazowym, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Od kwoty, o której mowa w tym przepisie - w myśl...

V SA/Wa 1590/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

(spr.), Sędzia WSA - Michał Sowiński, Protokolant st. specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję...
stanowi kwota bazowa, a kwota dotacji stanowi dwunastokrotność iloczynu kwoty bazowej i mnożnika (art. 20 ust. 2 i 3 ). Mnożnik zaś oblicza się w ten sposób, że liczbę...

V SA/Wa 1589/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-20

-Urbaniak, Sędzia WSA - Michał Sowiński, Protokolant st. specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 marca 2019 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję...
% - na pokrycie kosztów obsługi organizacyjno-technicznej zadania. Podstawę ustalenia wysokości dotacji stanowi kwota bazowa, a kwota dotacji stanowi dwunastokrotność...

V SA/Wa 462/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-17

Zawiślak, Protokolant st. specjalista - Monika Włochińska, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 stycznia 2019 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Ministra Rozwoju...
ważne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy opinie, o których mowa w opisie właściwych wag wskazanych do obliczenia w bazowym roku szkolnym uzupełniającej...

I SA/Bk 209/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-06-13

Pruszyński (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Beata Borkowska, po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 30 maja 2018 r. sprawy ze skargi Zakładu D. w Ł...
niż do dnia 30 września roku bazowego - w przypadku dotacji, o których mowa w art. 15, art. 17, art. 19, art. 21, art. 26 ust. 1, 2, 5 i 8, art. 29 i art. 30; (2) dane...

V SA/Wa 2082/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

WSA - Irena Jakubiec-Kudiura, Protokolant - st. spec. Mariusz Dzierzęcki, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 30 maja 2018 r. sprawy ze skargi Powiatu M. na decyzję...
się z kwoty bazowej, kwoty uzupełniającej i kwoty na zadania pozaszkolne. Dla każdej jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym lub dotującym szkoły...

V SA/Wa 2198/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-08-20

Tomczak (spr.), Protokolant st. specjalista - Justyna Macewicz, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 sierpnia 2020 r. sprawy ze skargi [...] na decyzję Samorządowego...
). Z treści art. 30 ust 3 pkt 4 Karty Nauczyciela wynika, że średnie wynagrodzenie stanowi dla nauczyciela dyplomowanego 184% stopy bazowej, określanej dla nauczycieli...
1   Następne >   +2   4