Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ewidencja ludności X

II OSK 3083/15 - Wyrok NSA z 2017-09-07

w [...] - warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] nr [...] przewidzianej do realizacji...
o zasięg oddziaływania planowanej stacji bazowej telefonii komórkowej, który, rozciąga się w maksymalnej odległości 200 m od środka elektrycznego anten na kierunku głównej...