Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SAB/Ol 25/10 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2010-06-08

publicznego w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości A., W odpowiedzi Wójt Gminy pismem z dnia 29 października 2009r. poinformował, że wniosek dotyczący wydania...
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej przewidzianej do realizacji w miejscowości A nie został złożony przez mieszkańców...

II SA/Ol 319/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-06-11

i maksymalne zasięgi obszarów pól elektromagnetycznych o poziomach wyższych od dopuszczalnych oraz sumaryczne moce EIRP promieniowane izotropowo dla anten stacji bazowej...
pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, jak również podała, że jest stroną tego postępowania. Za błędny uznała pogląd odnośnie 'wniosków strony...

II SA/Bk 738/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-02-18

i eksploatacji stacji bazowej telefonii komórkowej na 10 lat., Po nieudanych próbach uzyskania wiadomości na temat warunków umowy łączącej L. z T. S.A., Nadleśnictwo D...
części nieruchomości, położonej w Z. przy szosie [...], zawartej przez T. S.A. na postawienie masztu-stacji bazowej do pracy w systemie telefonii cyfrowej., W odpowiedzi, L...

II SAB/Kr 81/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-01-20

, zadając następujące pytania:, 1. Czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w sprawie działki nr [...] położonej w P. obejmującej budowę stacji bazowej...
. Ponadto w skardze zawarto zarzuty dotyczące nieprawidłowości w zakresie procesu inwestycyjnego oraz postępowania administracyjnego związanych z budową stacji bazowej telefonii...

II SAB/Sz 56/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-10

i gospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na 'Budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej <[...]> przewidzianej do realizacji w D. gm. M. woj. zachodniopomorskie dz...
Miasta z dnia [...] października 1999 r. nr [...] o warunkach zabudowy i gospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na 'Budowa Stacji Bazowej Telefonii Cyfrowej...

I OSK 2141/14 - Wyrok NSA z 2015-11-10

takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej. Zatem przedsiębiorcy telekomunikacyjni prowadzący przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie łączności publicznej korzystają, w świetle...
publicznej takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej. Zatem przedsiębiorcy telekomunikacyjni prowadzący przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie łączności publicznej...

II SAB/Ke 93/23 - Wyrok WSA w Kielcach z 2023-10-18

przepisy prawa nie nakładają na organ obowiązku powoływania biegłego do oceny oddziaływania na środowisko, a stacje bazowe telefonii komórkowej, jako instalacje...
, że toczące się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu architektoniczno-budowlanego i udzielenia P4 Spółce z o.o. pozwolenia na budowę stacji bazowej...

II SAB/Bk 65/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-18

przedsięwzięcia - stacji bazowej telefonii cyfrowej E. przy ul. S. w W., Bezspornym jest, że w dniu 28.01.2008 r., wgląd do raportu nie został Stowarzyszeniu zapewniony...
. Nr [...] wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - stacji bazowej telefonii cyfrowej E...

I OSK 675/15 - Wyrok NSA z 2015-12-10

administracyjnych inwestycją celu publicznego w rozumieniu powyższego przepisu jest zatem budowa urządzeń łączności publicznej takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej. Zatem...
administracyjnych przyjmuje się, że inwestycją celu publicznego w rozumieniu powyższego przepisu jest m.in. budowa urządzeń łączności publicznej takich jak stacje bazowe...

I OSK 517/15 - Wyrok NSA z 2015-12-10

w orzecznictwie sądów administracyjnych inwestycją celu publicznego w rozumieniu powyższego przepisu jest zatem budowa urządzeń łączności publicznej takich jak stacje bazowe...
takich jak stacje bazowe telefonii komórkowej. Zatem przedsiębiorcy telekomunikacyjni prowadzący przedsięwzięcia inwestycyjne w zakresie łączności publicznej korzystają...
1   Następne >   +2   6