Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dopuszczenie do udziału w postępowaniu X

II SA/Sz 1384/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-03-23

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej [...] na trenie działki...
ustalenia lokalizacji inwestycji budowy stacji bazowej telefonii komórkowej., Stowarzyszenie wniosło o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez dopuszczenie do udziału...

II OZ 834/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-09

Stowarzyszenie wskazało wyroki, z których jego zdaniem wynika, że spełnia ono cele statutowe nawet w sprawach związanych z ustaleniem obszaru oddziaływania stacji bazowych...
związanej z ustaleniem obszaru oddziaływania obiektu (stacji bazowej), gdzie wymagana jest wiedza specjalistyczna., Naczelny Sąd Administracyjny zważył co następuje...

II OSK 2641/17 - Postanowienie NSA z 2020-04-28

telekomunikacyjnych, mających prawo do korzystania z wysokiej jakości usług telekomunikacyjnych, których świadczenie nie jest możliwe bez realizacji stacji bazowych...
gospodarczą z zakresu telekomunikacji kary administracyjnej za nielegalne użytkowanie obiektu budowlanego w postaci stacji bazowej telefonii komórkowej. Zatem jest to podmiot...

II OZ 440/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-08

z [...] sierpnia 2017 r. w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej o numerze...
, że jego udział w sprawie związany jest z reprezentowaniem interesu zbiorowego. Sam fakt posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie działania stacji bazowych nie wywołuje...

II SA/Sz 1181/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-03-30

projektu budowlanego i udzielenia Spółka A pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora [...] nr [...] w miejscowości G.. Jednocześnie w treści skargi...
się w oddziaływaniu stacji bazowej telefonii komórkowej., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zaważył, co następuje:, Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

II SA/Łd 593/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-11-29

odpowiedzialnością z siedzibą w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci B nr [...] wraz z infrastrukturą na nieruchomości dz. nr ewid. 626 w Z. przy ul...
działania stacji bazowych nie wywołuje automatycznie tego rodzaju skutku, że gdy postępowanie sądowe dotyczy takich obiektów, to powinno ono zostać dopuszczone do udziału...

II SA/Łd 821/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2017-12-15

i udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej A o numerze [...] WLD P. P.na dz. Nr ew. 267/10 w miejscowości P., gm. P., Odpowiadając na skargę Wojewoda...
w sprawie związany jest z reprezentowaniem interesu zbiorowego. Sam fakt posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie działania stacji bazowych nie wywołuje automatycznie...

VII SA/Wa 1591/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-10

. z o.o. w W. pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z odpowiednimi instalacjami., Przedmiotem oceny organu nie było zatem badanie legalności decyzji...

II SA/Rz 1119/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-11-24

: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji pn.: 'Budowa stacji bazowej [...] wraz z kablową linią zasilającą na działce...