Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Gl 400/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-10-21

Żarkiewicz (spr.) Protokolant st. sekr. sąd. Magdalena Kurpis po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2013 r. sprawy ze skargi M.G. na decyzję Samorządowego...
, że w mieszkaniowym zasobie gminy T. sytuacja taka nie ma miejsca, ponieważ obecna stawka bazowa czynszu ustalona jest na poziomie niższym niż 3% wartości odtworzeniowej lokalu...