Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Celne prawo X

III SA/Łd 611/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

. Stacja bazowa jest to zintegrowana elektronika z anteną co w całości daje nam urządzenie typu router., W kolejnym piśmie z dnia 20 maja 2016r. strona wyjaśniła...
przez dostawców internetu, jako punkty dostępu, stacje bazowe anteny Air Max., W WIT nr [...] z dnia [...]. Dyrektor Izby Celnej w W. zaklasyfikował do kodu 8517 70 19 90 Wspólnej...

III SA/Łd 612/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-26

internetu, jako punkty dostępu, stacje bazowe anteny Air Max., We wniosku o udzielenie WIT M. M. opisała towar w następujący sposób: Nazwa towaru: (...), (...), Producent...
do kodu 8517 70 19 90 Wspólnej Taryfy Celnej anteny sektorowe dla urządzeń Bx (...), stanowiących stacje bazowe i umożliwiające dostęp do Internetu/sieci lokalnej...

III SA/Łd 610/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-10-25

, AM-5G20-90, AM-M-Y5G-TI, AM-Y5G-T1, AM-5AC21-60);, 4. urządzenia pracujące w częstotliwości 5GHz umożliwiające stworzenie wydajnego mostu lub stacji bazowej (nr art...
). Większość współcześnie wytwarzanych punktów dostępowych (routerów) wyposażonych jest w serwer DHCP, koncentrator sieciowy i routing pełniący rolę bramy sieciowej. Stacja bazowa...

III SA/Gl 1207/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

, że przedmiotem importu były specjalne anteny użytkowe montowane na masztach stanowiących stacje bazowe, które umożliwiają z kolei dostęp do Internetu/sieci lokalnej...
stanowiących stacje bazowe, które z kolei umożliwiają dostęp do Internetu/sieci lokalnej., Zdaniem organu odwoławczego nie można zgodzić się z zarzutami naruszenia reguły...

III SA/Gl 1205/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

, że przedmiotem importu były specjalne anteny użytkowe montowane na masztach stanowiących stacje bazowe, które umożliwiają z kolei dostęp do Internetu/sieci lokalnej...
tożsamymi z punktami dostępu. Anteny stanowią bowiem odrębną aparaturę dopiero umożliwiającą budowę wydajnej stacji bazowej., Organ odwoławczy mając na uwadze oznaczenia...

III SA/Gl 1204/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-25

analizy powołanej dokumentacji - kontrolujący wskazali, że przedmiotem importu były specjalne anteny użytkowe montowane na masztach stanowiących stacje bazowe...
do budowy wydajnych stacji bazowych, które z kolei umożliwiają dostęp do Internetu/sieci lokalnej., Zdaniem organu odwoławczego nie można zgodzić się z zarzutami...

III SA/Gl 1061/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-04-16

stacje bazowe, które umożliwiają z kolei dostęp do internetu/sieci lokalnej., Naczelnik [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. pismem z [...] r. powiadomił stronę...
lokalnej/internetu. Anteny stanowią bowiem odrębną aparaturę umożliwiającą budowę wydajnej stacji bazowej lub do współpracy z innymi urządzeniami w celu stworzenie aplikacji...

III SA/Wr 125/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

w oparciu o satelitarny system GPS. Potencjalnie możliwa jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej...
nie jest możliwa do zrealizowania przez urządzenie i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach...

III SA/Wr 127/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

przez urządzenie i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych telefonii komórkowej i dopiero...
urządzenia w oparciu o satelitarny system GPS. Potencjalnie możliwa jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii...

III SA/Wr 128/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-10-06

i w urządzeniu. Lokalizacja w sieci GSM opiera się na przekazaniu przez urządzenie informacji o dostępnych stacjach bazowych telefonii komórkowej i dopiero na tej podstawie możliwe...
jest przybliżona lokalizacja urządzenia w oparciu o położenie względem stacji bazowych telefonii komórkowej, jednak lokalizacja taka - jak podkreślił biegły - obarczona jest dużym...
1   Następne >   +2   +5   11